1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez           

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. Elérhetőségi adatok:

                Hivatalos név: Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ
                Adószám: 15579034-2-08
               Székhely: 9330 Kapuvár Dr.Lumniczer Sándor u. 12.
                Postai címe: 9330 Kapuvár Dr.Lumniczer Sándor u. 12.
                Telefonszáma: 0696/595-088
                Elektronikus levélcíme: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
                Honlapja: www.tszszk.hu
                Ügyfélszolgálatának elérhetőségei:  nem releváns

2.            A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 • Család- és Gyermekjóléti Központ
 • Család- és Gyermekjóléti szolgálat
 • Idősek nappali ellátása
 • Házi segítségnyújtás
 • Étkeztetés
 • Közösségi pszichiátriai ellátás
 • Fogyatékosok nappali ellátása
 • Fejlesztő foglalkoztatás
 • szervezeti ábra - Letöltés >>>

3.            A közfeladatot ellátó szerv vezetőjének neve, beosztása, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme)

                Odoricsné Buthi Krisztina intézményvezető

szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme)

 • Bella Györgyi Család- és Gyermekjóléti Központ vezető
 • Tóth- Brányi Erika Család- és Gyermekjóléti szolgálat- vezető családsegítő
 • Hatejerné Tóth Tímea házi segítségnyújtás, étkeztetés szolgálatvezető
 • Sipőczné Huszár Henrietta Fogyatékos nappali ellátás- terápiás munkatárs
 • Olasziné Varga Erika idősek nappali ellátása

4.            A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

9330 Kapuvár, Zöldfasor utca 15
Tel: 06-96/ 242-025
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ügyfélfogadási idő:

 • hétfő: 9.00 -12.00
 • kedd: 13.00 – 15.00
 • szerda: 9.00 – 12.00
 • csütörtök: 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
 • péntek: nincs ügyfélfogadás

Család- és Gyermekjóléti Központ

9330 Kapuvár, Zöldfasor utca 15.
Tel: 06-96/ 595-182
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ügyfélfogadási idő:

 • hétfő: - nincs ügyfélfogadás
 • kedd: 10.00 – 12.00
 • szerda: 13.00 – 15.00
 • csütörtök: 10.00 – 12.00
 • péntek: nincs ügyfélfogadás

Nappali ellátás, Idősek klubja

9330 Kapuvár, Mátyás Király u. 29.
Tel: 06-96/242-534
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nyitva tartás: H-P: 7.30 – 15.30

Fogyatékosok Nappali ellátása

9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 12.
Tel: 06-96/595-088
Mobil: 06-30/293-21-19
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nyitva tartás: H-P 7.30 – 15.30

Étkeztetés, Házi Segítségnyújtás

9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 12.
Tel: 06-96/595-088
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási idő:

 • hétfő: 13.00 – 15.00
 • kedd: 9.00 – 12.00
 • szerda: nincs ügyfélfogadás
 • csütörtök: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
 • péntek: nincs ügyfélfogadás

Közösségi Pszichiátriai ellátás

9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 12.
Tel: 06-96/595-088
Mobil: 06-30/348-37-90
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási idő:

 • hétfő: 9.00 – 12.00, 13.00 – 1500        
 • kedd: 9.00 – 12.00
 • szerda: 13.00 – 15.00
 • csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 • péntek: 9.00 – 1.00

5.            Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

                nem releváns

6.            A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

                nem releváns

7.            A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

                nem releváns

8.            A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

                nem releváns

9.            A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

                nem releváns

10.         A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

                nem releváns

11.         A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

                Fenntartó: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás.

Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.

Telefon: +36 96 596-000

E-mail: +36 96 596-005

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal   https://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron

Állami Számvevőszék   https://www.asz.hu/

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

               

1.            A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

               Adatvédelmi szabályzat-

                SZMSZ

2. *        Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

                nem releváns

3.            A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

                nem releváns

4.            Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

                nem releváns

5.            A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

                Alapító okirat

6.            A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

                folyamatban,

7.            A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

                nem releváns

8.            A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

                nem releváns

9.            A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

                nem releváns

10.         A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

                Aktuális híreink

11.         A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/

A pályázatok eredménye és indoklása: Pályázatok >>>

12.         A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

                Az alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításait a szenzitív adatokra tekintettel , előzetes időpont egyeztetéssel az intézményvezető biztosítja.           

13. *      A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

                Igénybejelentő lap

14.         A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

                nem releváns

15.         A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

                nem releváns

16.         Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

                nem releváns

17.         A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

                nem releváns

18.         A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

                honlapon feltüntetésre került

19. *      A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

nem releváns

20. *      A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

                nem releváns

21. *      A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

                nem releváns

22. *      A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

                nem releváns

23. *      A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

                nem releváns

24. *      A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

                nem releváns

25. *      A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

nem releváns

 

III. Gazdálkodási adatok     

1.            A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

                költségvetési beszámolók

2.            A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

                létszám

               személyi juttatások

3. *        A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

                normatíva

4. *        Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

                szerződések

                Szerződések nettó 5 millió felett

5.            A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

                nem történt

6. *        A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

                nem került kifizetésre

7.            Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

                nem történt

8.            Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

nem történt