A Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási ideje: munkanapokon 7.30-15.30-ig

Segítséget nyújt mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak, megelőzés, krízishelyzet megszüntetése, szociális és életvezetési problémáik megoldásában valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás lényegét tekintve olyan speciális alapellátási szolgáltatási típus, amely az alapellátási formákat, leginkább a házi segítségnyújtást segíti, ill. egészíti ki.

Az étkeztetés a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ keretein belül működő szociális alapellátási forma.

A házi segítségnyújtás a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ keretein belül működő szociális alapellátási forma.

FOGYATÉKKAL ÉLŐK NAPKÖZI OTTHONA

Székhely: 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 12.

Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ
III. sz. Idősek Klubja

9330 Kapuvár, Mátyás király utca 29.
Nyitva tartás: Hétfőtől- péntekig: 7.30-tól 15.30-ig