A házi segítségnyújtás a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ keretein belül működő szociális alapellátási forma.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 13.00- 15.00
Kedd: 9.00- 12.00
Szerda: Nincs ügyfélfogadás!
Csütörök:   9.00- 12.00; 13.00- 15.00
Péntek: Nincs ügyfélfogadás!

 

Ellátási terület:

 • Kapuvár
 • Babót
 • Himod
 • Kisfalud
 • Mihályi
 • Szárföld
 • Veszkény
 • Osli

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybevevő önálló életvitelének fenntartását lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
A gondozónő felelőssége, hogy megfelelő szolgáltatásokat nyújtson, hogy minél tovább élhessen az idős ember saját környezetében.

A házi segítségnyújtás keretében gondoskodni kell:

 • azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban, önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
 • azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
 • azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak.

A szolgáltatások formáit és gyakoriságát, a gondozás irányítója határozza meg. Figyelembe veszi az ellátást igénybe vevő

 • egészségi állapotát,
 • szociális helyzetét,
 • háziorvos javaslatát,
 • az ellátott egyéni szükségleteit.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátás az igénylő kérelme alapján történik.