FOGYATÉKKAL ÉLŐK NAPKÖZI OTTHONA

Székhely: 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 12.

A sérült, fogyatékkal élő személyek állapotának megfelelő komplex szolgáltatás napközbeni tartózkodás keretében.

Célunk nemcsak az ellátottak, hanem családjuk életének segítése, tehermentesítése is. Közösségi programok megvalósításával színesebbé tesszük ellátottjaink mindennapjait. A napközi otthonban folyó életet elsősorban a sérült emberek egyéni szükségletei határozzák meg. A napközi működését napirend, heti terv és éves munkaterv keretében szabályozzuk.

Ellátási terület:

Kapuvár, Babót, Beled, Cirák, Dénesfa, Edve, Gyóró, Himod, Hövej, Kisfalud, Mihályi, Osli, Rábakecöl, Szárföld, Vadosfa, Vásárosfalu, Veszkény, Vitnyéd, Fertőd és Fertőszentmiklós.

Igénybevételi feltételek:

Mozgássérült, értelmi fogyatékos, autista és halmozottan sérült gyermekek 3  éves kortól tanköteles korig, illetve 16 éves kortól 62 éves korig vehetik igénybe. Nem veszünk fel olyan fogyatékkal élő személyt, aki veszélyeztető magatartást tanúsít, aki állandó ápolásra, orvosi felügyeletre szorul. Azokat a gyermekeket, akik tanköteles korúak és lakókörnyezetükben számukra alkalmas oktatási intézmény található, a tanítási szünetekben fogadjuk.

Minden ellátottunkra egyéni fejlesztési programot készítünk, ennek a célmeghatározásai alapján folyik a fejlesztés és foglalkoztatás. Mindenkit önmagához képest igyekszünk a lehetőségek szerint fejleszteni vagy legalább szinten tartani. A szakszerű egészségügyi ellátás biztosítása folyamatos a működés alatt.

Szolgáltatásaink közé tartozik az ebéd biztosítása, szabadidős programokat szervezünk, melynek célja az is, hogy segítsük társadalmi elfogadásukat.

Napi szinten történik kognitív és mozgásfejlesztés, egyéni illetve csoportos formában az ellátott igényeinek megfelelően. A napköziseket képességeik szerint bevonjuk a napi működési tevékenységekbe, segítenek a tálalásban, takarításban, növényápolásban, udvarrendezésben.

Intézményünk minden tekintettben akadálymentes, kialakítása teljes mértékben megfelel a nappali ellátást nyújtó intézmények formai követelményeinek.