A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás lényegét tekintve olyan speciális alapellátási szolgáltatási típus, amely az alapellátási formákat, leginkább a házi segítségnyújtást segíti, ill. egészíti ki.

Célja, a szolgáltatást igénybe vevő kliens biztonságos életvitelének fenntartása saját otthonában.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 13.00- 15.00
Kedd: 9.00- 12.00
Szerda: Nincs ügyfélfogadás!
Csütörtök: 9.00- 12.00; 13.00- 15.00
Péntek: Nincs ügyfélfogadás!

Az ellátottak köre:

(4) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult

a) az egyedül élő 65 év feletti személy,

b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy

c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

A szolgáltatásunkat a Kapuvár város, Babót, Himod, Hövej, Kisfalud, Mihályi, Osli, Szárföld, Veszkény, Vitnyéd község területén, életvitelszerűen tartózkodó, az Szt. 65/C.§ (4-7) bekezdése szerint, szociálisan rászoruló, fogyatékkal élő

  • siket és nagyothalló
  • vak és gyengénlátó
  • értelmi fogyatékos
  • mozgásszervi fogyatékos
  • autista
  • halmozottan fogyatékos

személynek nyújtjuk, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve emelt összegű családi pótlékban részesül.