EFOP-1.8.7-16-2017 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegség megelőzése érdekében című felhíváshoz

Projekt címe: Célzott prevenciós program megvalósítása a Nyitott KAPU-VÁR térségi szociális szolgáltató központban

A kedvezményezett neve: Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ Kapuvár

A projekt megvalósulását 24 hónap alatt tervezzük – 2019.07.01-től 2022.02.28-ig.

A projekt tervezésénél figyelembe vettük a már jelenleg is működő programokat, így ezek megtartására több alkalommal lesz lehetőségünk.

A szervezet fő célkitűzései között ott szerepel a szenvedélybetegség csökkentése, az esélyegyenlőség biztosítása, a leszakadó társadalmi csoportok hátránykompenzációja, a mindennapi boldogulás elősegítése. A tervezett programok összeállításánál fő szempont volt, hogy tudjuk, mire van szükség a városban élők számára. A hosszú távú célok elérését biztosítva a projekt végére egy helyi akció tervet is elkészítünk, mely a jövőre nézve is iránymutatással szolgálhat a számunkra. A megvalósítandó programokon keresztül az elérni kívánt cél a veszélyeztetett fiatalok körében a szenvedélybetegség kialakulásának megelőzése, kiemelten az őket körülvevő közösség bevonásával, erősítésével. A projekt az érintett célcsoportokon túl a társadalom egészét pozitív hatásokkal éri el.

A támogatási kérelemben benyújtott program segítségével olyan plusz alternatívát szeretne kínálni a bevont helyszíneken és a térségben élő fiatalok, családok, szakemberek számára, mely hosszú távon befolyásolhatja a fiatalok, egyben a térség jövőjét is.

A célcsoporthoz tartozó szerfogyasztó fiatalokkal foglalkozó szervezetek és csoportok szakmai alapon való együttműködésének kialakítása, valamint fejlesztése megtörténjen erősítésével csökkenjen a „kábítószer – probléma”. Ezt elősegítve az alábbi programok megvalósítását tervezzük projektbe:

A program célja, hogy általános képet adjon a szenvedélybetegségekről és azok kezelési módszereiről, a prevencióról, illetve az ellátórendszer felépítéséről. A program frontális előadásból és interaktív beszélgetésekből álló részekre van osztva.

Információnyújtáson alapuló workshop sorozat és szakmai konferenciák előadói a különböző szenvedélybetegségekhez kapcsolódó témákat dolgoznak fel. A résztvevők számára használható információkat adnak át.

A szülők és a család bevonásával megvalósuló a családi rendszer megerősítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló speciális programok megvalósítása: Sajátélményen, interaktív technikákon alapuló családterápiás alkalmak, családállítás. A jobb agyféltekés rajzolás módszere egy mentális váltást tanít a két agyfélteke között, a Csalái kerékpározás a közös tevékenység kapcsán fejlődnek a szülői készségek, szerepek is.

 

Az érzelmi és értékközvetítő nevelést segítő programok: Kommunikációs képzés: A programok célja, az érdekérvényesítő készség erősítése, saját véleményünk képviselete, aktív hallgatás és mások véleményének befogadása, meggyőzés, érdekeink képviselete, nyertes-nyertes kommunikációs helyzetek kialakítása. Önismeret és énkép tréning: A képzés célja, hogy a résztvevőket segítse önmaguk megértésében, tudatosságuk növelésében. A képzések segítséget nyújt a személyiség előnyösebb oldalának előtérbe helyezéséhez, az érzelmek kezeléséhez, ez által csökkentve a szorongást és segítve az egyén társas kapcsolatait.Az Alapozó terápia mozgásfejlesztésen alapuló idegrendszert fejlesztő terápia, melynek hatására a gyermek és szülő készségei fejlődnek, mely hatással van a szenvedélybetegség kialakulásának megelőzésére.

A program keretében a városban, járásban, megyében működő szakmai szervezetek bevonásával valósítunk meg több alkalommal szakmai konferenciákat. A tevékenység célja a szerfogyasztó fiatalokkal foglalkozó szervezetek, intézmények területi és szakmai alapon való együttműködésének kialakítása és fejlesztése a helyi összefogás erősítése, a kábítószer- probléma megelőzése és kezelése érdekében, a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum bevonásával, a párhuzamos beavatkozások csökkentésével, a közösségi kohézió erősítésével.

A fiatalok pszichés, magatartási, beilleszkedési és kapcsolati problémáinak kezelését segítő programok megvalósítása, valamint az életvezetési készségek és a szociális (társas) befolyásolás és interperszonális készségek fejlesztése (pl. agresszió kezelését segítő tevékenységek:

Agresszió kezelés technikák, stresszmenedzsment képzés a Kognitív problémamegoldó és agressziókezelő tréning lépésről lépésre haladva tanítja meg a hatékonyabb probléma megoldási módokat.

Drámapedagógia – foglalkozás: A gyakorlatok jelentős részében a csoportfelelősség kerül középpontba: egyedül nem, csak együtt tudjuk megoldani a feladatot.

Kalandterápia: A kliensek éntudatosságának általános emelése, ami aztán a viselkedéses következmények és lehetséges választások fokozott felismeréséhez vezet. A kalandterápia kapcsán nő a felelősség mértéke mind a társak, mind saját maga iránt.

A területi együttműködés keretében megtartásra kerülő egyeztetéseken túl közvetlenül a célcsoporttal foglalkozó szakemberek számára további szakmai műhelyek és esetmegbeszélő csoportok tartása.

Műhelymunka, csoportfoglalkozás: A célcsoporttal foglalkozó szakemberek számára a projektidő alatt összesen 25 alkalommal tartunk szakmai műhelyeket és esetmegbeszélő csoportokat.

A szupervízió a leghatékonyabb szakmai személyiségfejlesztő módszer a szociális, pedagógiai, profit és nonprofit területen. Célja a hivatásbeli személyiség kompetencia fejlesztéseCsoportos foglalkozások szervezését és önsegítő csoportok bevonását segítő programok

Klubfoglalkozások szenvedélybetegeknek és szenvedélybetegséggel veszélyeztetetteknek Önsegítő csoportfoglalkozások és AA-Anonim Alkoholisták klubfoglalkozások tartása.

DopPinQ- sport rendezvények: Neves sportolók és személyi edzők bevonásával megvalósuló sportrendezvény. A projektelem célja a szabadidő hasznos eltöltésének bemutatása mellett a helyi közösség, mikrokörnyezet, közösség erősítése. Zsongás rendezvény: Szabadidő hasznos eltöltését és a szerfogyasztás veszélyeit promotáló rendezvény.

Ifjúsági klub: A projekt időtartama alatt 2 havonta kerül megrendezésre az ifjúsági klub, amely egy támogató csoport a függőnek nem minősülő, de problémás kábítószer-használat jeleit mutató személyek számára. A projekt időtartama alatt 8 alkalommal kerül megrendezésre az Önsegítő Cafe, amely egy támogató csoport a veszélyeztetett fiatalokat befogadó közösségek tagjainak, családtagoknak.

A programok tervezett időpontjainál figyeltünk, hogy megfeleljünk a mérföldköveknek és az indikátoroknak, valamint a kötelező- és választható tevékenységeknek is. A projektmenedzsment kiválasztásánál szem előtt tartottuk, hogy olyan szakemberek kerüljenek kiválasztásra, akik megfelelnek a felhívásban foglalt követelményeknek és megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkeznek az adott területen. Egy fő szakmai vezető, egy fő projektmenedzser és egy fő pénzügyi vezető került kiválasztásra. Mind a három szakember jelentős szakmai tapasztalattal rendelkezik prevenciós területen. A szakemberek mellett önkéntesek is segítik a munkát, valamint a programok és képzések sikeres lebonyolítását. Ezáltal garantálva, hogy minél nagyobb tömeget érjünk el és segítsük a célcsoportot.

A projekt megvalósítási időszaka: 2019.07.01. – 2022.02.28.

Az elnyert támogatás összege: 98 962 860,-Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.8.7-16-2017-00016

 A Projekt weboldala »»»»