Álláspályázat Családsegítő munkakör

A Nyitott Kapu-Vár Társági Szociális Szolgáltató Központ Család- Gyermekjóléti Szolgálata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Kapuvár, Vitnyéd, Agyagosszergény

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az 1993. évi III.tv. 64.§ és az 1997. évi XXXI.tv. 39-40.§-ban meghatározott feladatok elvégzése.

Juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú szociális alapvégzettség
  • Magyar állampolgárság
  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképesség
  • 3 hónap próbaidő vállalása
  • Felhasználó szintű MS Office rendszer használata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Családsegítésben vagy Gyermekjóléti szolgálatnál szerzett szakmai tapasztalat, 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, végzettsége(ek)et igazoló okirat(ok) másolata; büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány; pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; a pályázó nyilatkozata miszerint az 1997. évi XXXI tv. 15§-nak (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betöltésének időpontja: pályázati elbírálást követően azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 2017.05.10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Odoricsné Buthi Krisztina – igazgató nyújt, a 06-30 /829- 9850-os, illetve a 96/595-088-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton illetve személyesen, a pályázatnak a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével, (9330 Kapuvár Dr. Lumniczer S. u. 12.). E-mailen a pályázat az Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. címre történő megküldésével.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok elbírálásáról az igazgató dönt.